Dioptrické brýle
Sluneční brýle
Kontaktní čočky
Brýlové čočky
Doplňky
Servis brýlí
visačka

Kdo je to Optometrista?

Už se Vám stalo, že jste se přišli zeptat do oční optiky na vyšetření zraku a místo  očního lékaře jste byli doporučeni k optometristovi? Nevěděli jste, co to znamená?

Optimetrista je zdravotnický pracovník, který se specializuje na vyšetření zraku a aplikaci kontaktních čoček, doporučí Vám vhodnou korekční pomůcku pro Váš zrak. Je vlastně jakýmsi mezistupněm mezi očním optikem, který doporučuje a zhotovuje optické pomůcky podle předpisu, a očním lékařem, který měří zrak a předepisuje brýle a samozřejmě také léčí onemocnění očí.

Optometrista má obvykle bakalářský nebo magisterský titul, který získal studiem oboru Optika a optometrie na lékařské nebo přírodovědecké fakultě. Dříve se optometristy stávali oční optici s praxí absolvováním tzv. doškolovacího kurzu. Protože se toto studium soustřeďuje téměř výhradně na zrak , mají tito specialisté velmi široký přehled o metodách korekce refrakčních vad. Optometrista může pracovat samostatně, pokud splnil podmínky zákona a získal registraci MZČR. Je povinen se i nadále vzdělávat, aby mu byla registrace prodloužena i na další období.

zrak

Jaké výhody má vyšetření u optometristy?

Optometristu najdete většinou v oční optice, kde je zřízena vyšetřovna optometristy v nestátním zdravotnickým zařízení.Nespornou váhodou je čas, který Vám  může věnovat. vyšetření u optometristy zatím nehradí zdravotní pojišťovny,obvykle se platí určitá částka , ale pokud si v optice koupíte brýle, většinou se za tuto službu neplatí.

Samotné vyšetření zraku trvá asi 20 až 30 minut. Optometrista se Vás zeptá na Vaše předchozí potíže se zrakem , na Váš zdravotní stav, povolání a koníčky, aby si udělal představu o tom, jak a kde potřebujete brýle používat.Pak si změří dioptrickou hodnotu Vašich brýlí, které nosíte a ověří si , jak s nimi vidíte. Změří zrak na automatickém refraktometru , který však poskytuje pouze orientační údaje o refrakčním stavu oka a není možné podle něj zhotovit brýle. Toto vyšetření není nezbytné, ale značně usnadňuje a zrychluje vyšetření. také zkontroluje mikroskopem stav předního segmentu očí.

Nyní již přistoupí k samotnému zjišťování dioptrií – ,,sklíčkování“. Tato část zatím nejde nahradit žádným přístrojem , protože to , jak vidíte, je zcela subjektivní. Nakonec by Vám měl vyšetřující vysvětlit, k jakému závěru dospěl, objasní Vám , jakou refrakční vadu máte, jaká bude pro Vás vhodná optická pomůcka, jaký typ skel je vhodný i s ohledem na Vaši profesi nebo zájmy. Pomůže Vám vybrat vhodnou brýlovou obroučku.

Optometrista je kompetentní také aplikovat kontaktní čočky, teedy doporučit vhodný typ, naučit Vás  s nimi zacházet, pečovat o ně , kontroluje stav oka atd. S očním onemocněním však za optometristou nechoďte , nepřísluší mu stanovat diagnózy nebo léčit oči. Pro to už je tu výhradně oční lékař. Optometrista také nevyšetřje děti do 15 let.

 

Jaké výhody má vyšetření u očního lékaře?

Oftalmolog Vám také vyšetří zrak a předepíše vhodnou korekci do brýlové obruby. Navíc Vám vystaví poukaz na brýle a optické pomůcky,takže Vám na brýle přispěje zdravotní pojišťovna (je to asi 100 až 450 korun). Také samotné vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Lékař navíc provede preventivní vyšetření – zkontroluje oční pozadí (sítnici) , změří nitrooční tlak. Zvýšení nitrooční tlak je často spojen s velmi závažným očním onemocněním- zeleným zákalem neboli glaukoumem. Není-li tato choroba včas a správně léčena, může vést až oslepnutí. Nevýhodou lékařských ordinací je kratší čas, který Vám lékař může věnovat, a také fronty v čekárnách nebo dlouhé objednávací termíny.