Dioptrické brýle
Sluneční brýle
Kontaktní čočky
Brýlové čočky
Doplňky
Servis brýlí
visačka

Péče o dětské oči

Schopnost zaznamenávat svět prostřednictvím zraku se vyvíjí již od našeho narození. Některé kvality jsou dědičné, jiné lze významně ovlivnit během prvních let lidského života. Věnujeme-li dětským očím dostatek pozornosti, můžeme tak předejít mnoha vadám.

PET4dd60d_bryle

 

Jak zajistit dětem krásný pohled na okolní svět, který právě objevují?

 

Důležitý vývoj

Dědičnost má důležitý vliv také na vývoj smyslových orgánů, zrak nevyjímaje. Pokud mají stejnou oční vadu oba rodiče, existuje až padesátiprocentní pravděpodobnost, že jejich potomek bude nucen svůj zrak korigovat pomocí brýlových čoček. V dětství však velmi záleží také na podnětech, které dítě dostává zvenčí, protože kvalita zraku není pouze vrozená, ale do značné míry je ovlivněna prostředím, ve kterém se dítě pohybuje. Zrak se vyvíjí ze všech smyslů nejpomaleji, kompletní vývoj všech funkcí trvá několik let. Oční tkáň zůstává velmi citlivá až do osmi let věku, proto je zásadní, aby se dítě naučilo správnému vidění, jinak hrozí zvýšené riziko, že ani v dospělosti některé nedostatky nepřekoná, například neschopnost správně rozlišovat barvy či tvary. 

Novorozenec odlišuje pouze světlo a tmu, během prvních několika měsíců pak dokáže rozeznávat jednoduché tvary a pohyb. Zhruba do čtvrtého měsíce jeho vidění postrádá koordinaci, proto nejsou takto malé děti schopné fixovat zrakem předměty. Teprve v šestém měsíci dochází k akomodační (zaostřovací) souhře obou očí, tzv. binokulárnímu vidění, kdy dítě dokáže používat obě oči společně. Okolo devátého měsíce začíná batole vnímat barvy.

Celková zraková ostrost, jakou vnímají dospělí, se stabilizuje mezi čtvrtým až šestým rokem věku, právě proto je období prvních pár let z hlediska vzniku očních vad kritické.

 

Vyroste z toho?

Pro správný vývoj a fungování zraku je nesmírně důležitý lom světelných paprsků přesně na sítnici (zadní stěna oka). Nachází se zde miliony buněk, které citlivě reagují na světlo a umožňují tak vidět okolní svět ostře a barevně. Pokud je lom paprsků deformován, jedná se o oční vadu, kterou je nutné korigovat. Některé vady mohou být vrozené, ale postupem času samy vymizí. Například s dalekozrakostí se u nás rodí více než tři čtvrtiny dětí, přesto u většiny z nich v dospělém věku není třeba tento typ korekce. Oko totiž doroste, takže světelné paprsky už netvoří obraz za sítnicí, ale dopadají přímo na ni. 

Zhruba od tří do šestnácti let, kdy je celkový vývoj a růst nejvýraznější, se může stát, že se světelné paprsky postupně začnou lámat už před sítnicí, a mladí lidé jsou pak krátkozrací. Obzváště nepříjemná je krátkozrakost zachycená lékařem v předškolním věku. V průběhu dospívání se vada zpravidla zhoršuje, a přestože se v devadesáti procentch případů její vývoj po ukončení růstu zastaví, není to však pravidlem a počet dioptrií může u postiženého narůstat i v dospělosti. 

 

Jak poznat potíže

Každé dítě by mělo podstoupit mezi 18. a 24. měsícem života preventivní oční prohlídku a další přibližně v šesti letech, kdy už se dají zjistit a korigovat případné vady. Bez ohledu na věk dítěte však vyhledejte lékaře nejen v případě úrazu či podráždění očí, ale také pokud si všimnete, že dítě šilhá, nereaguje na světlo nebo si neustále sahá rukama do očí. U staršího dítěte si všímejte, jestli nenaráží do překážek, nemá problémy s orientací při stmívání nebo třeba se čtením – to vše může signalizovat závažná onemocnění, která je nutné včas řešit.

Nebojte se proto dát dítě vyšetřit, moderní metody jsou bezbolestné a nijak nadměrně dítě netraumatizují. Včasnou lékařskou prohlídkou lze zabránit rozvoji mnoha očních vad a onemocnění.

Už v prvních měsících života dítěte můžete formou hry jeho zrak otestovat a odhalit hrozící potíže již v začátcích. Jak na to?

1. měsíc: Rozsviťte vedle hlavičky dítěte kapesní svítilnu. Dítě se zdravým zrakem bude otáčet oči za světlem.

4 měsíc: Trénujte zájem dítěte na nějakém pestrobarevném předmětu. Pohybujte např. dětským chrastítkem – dítě by z něj nemělo spustit zrak.

7 měsíc: Zahrajte si tzv. koukací hru. Schovávejte se před očima dítěte třeba za noviny, polštářek nebo záclonu. Nebude vidět váš obličej a jen důkladný pohled dítěti prozradí, kde jste schovaní.

8. měsíc: Soustřeďte zájem dítěte na jednoduše dosažitelné předměty, které rádo strká do pusy. Pozorujte, jestli na ně cíleně dosahuje.

12. měsíc: Zkuste hru s míčem – posaďte se s dítětem na zem asi 2 m od sebe a kutálejte si míč. Pozorujte, jestli jej správně chytá.

 

(článek převzat z zdravíprooči.cz)