Dioptrické brýle
Sluneční brýle
Kontaktní čočky
Brýlové čočky
Doplňky
Servis brýlí
visačka

Tupozrakost – amblyopie

amblyopie

Tupozrakost nepatří mezi vady dioptrické (refrakční), ale funkční.Ostrý obraz nevzniká na sítnici z důvodu nevyvinutého oka-sítnice.
V případě amblyopie, kdy dítě vidí jedním okem velmi dobře a druhým velmi špatně, dochází v postavení očí k nesouměrnosti a mozek dostává dva rozdílné obrazy. Proto začne ignorovat obraz špatně vidícího oka a zpracovává jen informace z oka s dobrým, ostrým obrazem. Dítě se začne dívat jen okem, které vidí lépe.

Vznik tupozrakosti

Tupozrakost vzniká především v dětství, kdy se vyvíjí oblast nejostřejšího vidění – makula. Často se vyskytuje ve spojení se šilháním a jinými dioptrickými vadami, ale může být přítomná i bez nich. Vznik tupozrakosti může způsobit taky dlouhodobé zakrytí jednoho oka, například při úrazů.

Rodina, okolí, ale dítě samotné nemusí problém dlouho zpozorovat, pokud nedojde k náhodnému zakrytí lépe vidoucího oka. Špatné vidění se většinou zjistí až při odborném vyšetření.

children

Léčba tupozrakosti

Co se léčby týče, tak konkrétní účinný lék na tupozrakost neexistuje. Ovlivnit ji je možné jen v určitém věku – mezi třetím a devátým rokem života speciálními cviky a pravidelným zakrýváním zdravého oka. V pozdějším věku jsou změny nezvratné – to znamená, že tupozrakost je možné úplně, nebo částečně vyřešit jen v dřívějším věku a když je včas diagnostikována.

Cílem léčby je donutit tupozraké oko k činnosti. Dělá se to tak, že z procesu vidění se vylučuje dobře vidící oko. Jeho odstavení docílíme zakrytím pomocí takzvaného okluzoru, který se upevní na brýle, nebo nalepí přímo přes oko. Použít můžeme taky náplast, nebo neprůhlednou kontaktní čočku.

Zakrývat oko začínáme co nejdřív. Po šestém roku života se možnost docílit lepší vidění radikálně snižuje. Zakrývat lepší oko je nutné dlouhodobě. Z počátku k dosažení dobré zrakové ostrosti, později k udržení již získaného vidění. Doba zakrytí oka se postupem zlepšování vidění zkracuje. Na začátku léčby může být oko zakryté i celý den, ke konci již stačí oko zakrývat jen jednu hodinu. Prognóza úspěšnosti vyléčení tupozrakosti je individuální a závisí především na včasném odhalení vady a okamžitém začátku léčby.

K léčbě tupozrakosti je nutné přistupovat s největší zodpovědností a trpělivosti, protože se jedná o budoucnost dítěte. Je nutné si uvědomit, že nevyléčená tupozrakost se kterou dítě vstupuje do života znamená neschopnost dokonalého prostorového vidění a praktickou jednookost. Tato skutečnost ovlivňuje jeho množnosti studia, sportování, omezuje výběr povolání a má značný vliv na jeho budoucnost.

 

Zde si můžete stáhnou příručku pro rodiče jak hravě proti tupozrakosti pravidelným cvičením.

 

 

Typy okluzorů:

(Tyto okluzory můžete na našich pobočkách zakoupit popřípadě vyzvednout na předpis bez doplatku)

uvodni_foto

 

Ukázka manipulace s nalepovacími okluzory: